Инжекции

Подкожна инжекция

След почистване на кожата със спиртен разтвор, при подкожната инжекция иглата се въвежда под наклон и медикамента се въвежда в подкожната мастна тъкан, което е съпроводено от незначителна болка при пробождането.

40.00лв

Венозна инжекция

При венозната имжекция се пунктира подходяща вена и лекарството навлиза в кръвообращението директно от спринцовката. По този начин ефектът му се проявява най-бързо.

50.00лв

Мускулна инжекция

Що се отнася до мускулната инжекция, иглата се въвежда под прав ъгъл, като преминава кожа и подкожна мастна тъкан и медикамента се освобождава в прилежащия мускул, най-често в горната външна седалищна област.

40.00лв

Поставяне на абокат

Поставянето на абокат в дадена вена се усеща като венозна инжекция, но след изваждане на иглата от него, резултатът е налице- венозен път, през който многократно могат да бъдат въведени медикаменти. Това спестява излишното бодене и неудобство на пациента.

40.00лв

Венозно вливане

Включване на система за въвеждане на лечебен венозен разтвор след поставяне на абокат. Осигуряването на проходим периферен венозен път е една от основните сестрински манипулации, изискваща висока квалификация, съчетана с богат опит, в което пациентите могат да бъдат абсолютно убедени.

60.00лв