Услуги

С подходящата грижа и внимание медицинската сестра може да вдъхне кураж и да подобри психоемоционалното състояние на болния, което е от изключителна важност в процеса на физическото възстановяване.

Инжекции

Инжектиране на медикамент подкожно, мускулно, венозно.

Катетеризиране

Поставяне и смяна при необходимост на уретрален катетър.

Превръзки

Правене на септични и асептични превръзки на рани.

Клизма

Извършване на клизма с терапевтична цел, в комфорта на вашия дом.